Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Nguyễn Xuân Diện-Blog: BẢN TUYÊN CÁO ĐẶC BIỆT

Nguyễn Xuân Diện-Blog: BẢN TUYÊN CÁO ĐẶC BIỆT: "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --- o0o --- TUYÊN CÁO VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC CÓ NHỮNG HÀ..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét