Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Nguyễn Xuân Diện-Blog: ĐỖ TRUNG QUÂN: THƯ GỬI LÃNH ĐẠO THÀNH ĐOÀN TP HCM

Nguyễn Xuân Diện-Blog: ĐỖ TRUNG QUÂN: THƯ GỬI LÃNH ĐẠO THÀNH ĐOÀN TP HCM: "Thư gửi các anh chị lãnh đạo Thành Đoàn nhiều thế hệ Đỗ Trung Quân Thưa các anh chị. Với tư cách một người cùng thế hệ đã chia sẻ những ..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét